Voeding

Home / Voeding

Voeding

bij klein en knus

Voedsel blijft een eerste levensbehoefte, en neemt dus een belangrijke plaats in. Bij Klein en Knus kinderopvang is ook het sociale aspect van eten erg belangrijk. Met elkaar eten is een centraal gebeuren in de groep. Immers: zien eten doet eten. Onze pedagogisch medewerker eet met de kinderen mee. Het eten op de groep is een gezellig ritueel en aan het einde van de maaltijd zeggen we samen een kort versje op. Zo is het voor iedereen duidelijk dat de maaltijd is afgelopen. Uw kind leert ook een heleboel andere dingen die bij de maaltijd horen. Bijvoorbeeld:
handen wassen , zelf kiezen van de maaltijd, wachten met eten totdat alle kinderen een maaltijd hebben, zelf drinken enz. Zo leren we uw kind om betrokken te zijn bij de maaltijd.

Uiteraard wordt er bij het maken van de maaltijden rekening gehouden met de de wens van de ouders ivm geloofsovertuiging en allergieën. De borst – en flesvoeding van uw baby zal u zelf moeten meegeven aan het kinderdagverblijf.