klachten

Home / klachten

Klachtenreglement

Kinderopvang Klein en Knus probeert de zorg en opvang van uw kind(eren) zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Als u een klacht heeft, hopen we dat u zich eerst tot ons zult wenden, zodat we gezamenlijk kunnen proberen tot een oplossing te komen. Maar u kunt zich ook richten tot de externe klachtencommissie waarbij Kinderopvang Klein en Knus zich heeft aangesloten, de Geschillencommissie.

Heeft u vragen over het indienen van klachten, dan kunt u terecht bij Kinderopvang Klein en Knus, of op de website www.degeschillencommissie.nl uiteraard staat er ook meer informatie op de website van Klein en Knus zelf.

De geschillencommissie
Borderwijklaan 46
2591 XR Den Haag
Tel: 070 310 53 10